Misc. Metal Items

Displaying 1 - 20 of 164
CATALOG # Artifact Group Artifact Type Artifact Category Description
10-2-4893 Indefinite Indefinite Misc. Metal Items Blade
10-2-4892 Indefinite Indefinite Misc. Metal Items Blade
10-2-4891 Indefinite Indefinite Misc. Metal Items Indefinite
10-2-4890 Indefinite Indefinite Misc. Metal Items Indefinite
10-2-4887 Indefinite Indefinite Misc. Metal Items Indefinite
10-2-4810 Indefinite Indefinite Misc. Metal Items Sheet Metal
13-2-4912 Indefinite Indefinite Misc. Metal Items Indefinite
13-2-4821 Indefinite Indefinite Misc. Metal Items Indefinite
10-2-4741 Indefinite Indefinite Misc. Metal Items Indefinite
10-2-4727 Indefinite Indefinite Misc. Metal Items Sheet Metal
10-2-4726 Indefinite Indefinite Misc. Metal Items Wire
10-2-225 Indefinite Indefinite Misc. Metal Items Indefinite
10-2-224 Industrial Indefinite Misc. Metal Items Mesh
10-2-223 Indefinite Indefinite Misc. Metal Items Indefinite
10-2-222 Indefinite Indefinite Misc. Metal Items Indefinite
10-2-211 Industrial Indefinite Misc. Metal Items Mesh
10-2-210 Industrial Indefinite Misc. Metal Items Mesh
10-2-209 Industrial Indefinite Misc. Metal Items Wire
10-2-206 Indefinite Indefinite Misc. Metal Items Indefinite
10-2-203 Indefinite Indefinite Misc. Metal Items Indefinite